Udgivet tir d. 15. nov 2016, kl. 17:36

Formand: Helle Møller Ilsø, Bælum
Næstformand: Marianne Nymann Christensen, Bælum
Kasserer: Erik Lassen, Bælum
Kontaktperson: Inger Marie Engelbrektsen, Bælum
Kirkeværge: Lilly Agnethe Brunø (Musse), Ll. Brøndum
Alle er genvalg. Der skulle ved dette valg kun vælges 5
medlemmer mod tidligere 6, så eneste ændring er, at formanden fra sidste
periode, Kjeld Møller Eriksen, Bælum er udtrådt af rådet, da han ikke ønskede
genvalg.

Kategorier Ukategoriseret