Udgivet af Erik Lassen, fre d. 22. nov 2019, kl. 00:00

Gravermedhjælper til Solbjerg og Bælum Kirker søges

 Trives du med at arbejde i det fri, og med stor indflydelse på egen arbejdsdag, så er denne stilling måske noget for dig:

 Stillingen som gravermedhjælper ved Solbjerg og Bælum Kirker, Rebild Provsti er ledig til besættelse 1. marts 2020 eller snarest muligt herefter.

 Gravermedhjælperen ansættes ved såvel Solbjerg som Bælum kirkegård - det primære arbejdssted er Solbjerg kirkegård, og de væsentligste arbejdsopgaver vil være at udføre de praktiske graveropgaver ved de to kirker og kirkegårde i samarbejde med den fælles graver, der har det overordnede ansvar for sognets to kirkegårde.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsubestemt, men det må forventes, at det ugentlige timetal kan komme under 37 timer i vintermånederne.

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med sognets graver planlægger og varetager det daglige arbejde.

Gravermedhjælperen har følgende kerneopgaver:

 •  Varetagelse af kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m
 • Planlægning af arbejdet i samarbejde med den fælles graver
 •  Varetagelse af kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger
 • Rengøring og pasning af kirken

 Vi forventer, at du:

 • er udadvendt og imødekommende og har flair for en god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere
 • har erfaring med kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum
 • har gode samarbejdsevner
 • selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
 • har IT-viden på brugerniveau
 • er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver
 • har kørekort til personbil

 Solbjerg og Bælum sogne har i alt 4-6 ansatte, heraf 1 graver og 1-3 gravermedhjælpere. Graveren er din nærmeste leder og har det overordnede ansvar for begge kirkegårde. Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med graveren, få ansvaret for den praktiske del af arbejdet ved  de to kirkegård i det daglige arbejde. Administration af begge kirkegårde varetages af graveren. 

Kirkerne har automatiske ringeanlæg.

Ansættelse sker ved  Bælum Sogns Menighedsråd beliggende Vestergade 2, 9574 Bælum.

Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler som menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson i Solbjerg Sogn, Søren Flou på telefonnummer 40551720.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 252.647,79 (trin 1) og kr. 259.701,95 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 290.072,67 (trin 1) og kr. 298.757,99 (trin 2) (nutidskroner).  Der sker aflønning på timeløn.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8347fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. december 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 51.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.

Kategorier Ukategoriseret