09 AUG

9.s.e.trin.

Dato: 
Søndag d. 9. august 2020, kl. 09:00

Solbjerg Kirke

Thomas Wormslev Jakobsen

16 AUG

10.s.e.trin.

Dato: 
Søndag d. 16. august 2020, kl. 09:00

Bælum Kirke

Thomas Wormslev Jakobsen

23 AUG

11.s.e.trin.

Dato: 
Søndag d. 23. august 2020, kl. 09:00

Skibsted Kirke

23 AUG

11.s.e.trin.

Dato: 
Søndag d. 23. august 2020, kl. 10:30

Bælum Kirke

30 AUG

12.s.e.trin.

Dato: 
Søndag d. 30. august 2020, kl. 09:00

Solbjerg Kirke

Thomas Wormslev Jakobsen

30 AUG

12.s.e.trin.

Dato: 
Søndag d. 30. august 2020, kl. 10:30

Bælum Kirke

06 SEP

13.s.e.trin.

Dato: 
Søndag d. 6. september 2020, kl. 09:00

Bælum Kirke

06 SEP

13.s.e.trin.

Dato: 
Søndag d. 6. september 2020, kl. 10:30

Solbjerg Kirke

Thomas Wormslev Jakobsen

13 SEP

Høstgudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 13. september 2020, kl. 10:30

Bælum Mølle